TAVSHEDSPLIGT

Alle, der arbejder i klinikken har tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke må fortælle noget om vore patienter til andre, heller ikke andre inden for sundhedssektoren eller patientens familie, uden patientens tilladelse.

Dette betyder bl.a., at kun når patienten har givet tilladelse, kan vi ved lægeskift få tilsendt journal fra tidligere læge, eller sende journalen til ny læge.