HENVISNINGER

Speciallæger
I visse tilfælde besluttes det, at et sygdomstilfælde bør vurderes af en speciallæge.

Gruppe 1 patienter skal for vederlagsfri ydelse hos speciallægen have henvisning, undtagen til øjen- og ørelæge.

Gruppe 2 patienter kan altid henvende sig direkte til speciallægen uden henvisning.
Der kan frit vælges mellem alle speciallæger, der har overenskomst med sygesikringen.